Sekcja piłkarska

Klub Biegowy Powstaniec zaprasza uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej w Dobrej na treningi piłki nożnej. Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły przez trenera Sebastiana Balcerka.

 

W każdych zajęciach powinno uczestniczyć minimum 10 osób, a treningi rozpoczną się po dostarczeniu przez uczniów do sekretariatu podpisanych przez rodziców bądź opiekunów:

– regulaminu zajęć

– zgody na udział w treningach

– badań lekarskich

Wymienione formularze można pobrać w sekretariacie szkoły.

Zajęcia są darmowe, a fundusze na ich prowadzenie do końca bieżącego roku kalendarzowego pochodzą z dotacji gminy Stryków.
Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania pod numerem telefonu 695 449 287.