Regulamin

Bieg Powstańca – 10 km, Marsz – 6km

27 lutego 2016 roku, Dobra koło Łodzi

Impreza w ramach obchodów 153 rocznicy bitwy pod Dobrą

§ 1. Cel

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w okolicach Łodzi
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców gminy Stryków i Ziemi Łódzkiej
 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej
 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych

§ 2. Organizatorzy

 1. Gmina Stryków
 2. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie
 3. Klub Biegowy Powstaniec
 4. Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 r. w Dobrej

§ 3. Miejsce

 1. Dobra k. Strykowa
 2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej im. 24 lutego 1863 roku w Dobrej przy ul. Witanówek 8

§ 4. Zgłoszenia

 1. Do 23 lutego zgłaszać się będzie można za pomocą formularza dostępnego TUTAJ
 2. W dniu imprezy w biurze zawodów: od 10:00 do 13:30 (Nordic Walking do 12:30)

§ 5. Termin i dystans

 1. Termin – 27 lutego 2016 roku:

12:00 – Start biegu dla przedszkolaków na dystansie 100m

12:10 – Start biegu dla dzieci w wieku 7-11 lat na dystansie 400m

12:20 – Start biegu dla dzieci w wieku 12-15 lat na dystansie 800m

12:35 – Dekoracja zwycięzców biegów dziecięcych

12:45 – Start marszu na dystansie 6km

14:00 – Start biegu na dystansie 10km

15:30 – Uroczysta dekoracja zwycięzców biegów i marszu.

§ 6. Limity czasu

 1. Uczestników marszu obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 15 minut, liczony od startu marszu
 2. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 30 minut, liczony od startu biegu
 3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu lub marszu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy
 4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 7. Udział

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu Powstańca będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów
 2. Udział w biegu mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia, dokonały rejestracji przez internet lub w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe – oświadczenie dla osób poniżej 18 roku życia dostępne jest TUTAJ
 3. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
 4. Do dnia 21 lutego 2016 roku włącznie wpisowe wynosi 20 zł
 5. Od dnia 22 lutego 2016 roku wpisowe wynosić będzie 25 zł

Wpisowe należy wpłacać na konto:

32 2030 0045 1110 0000 0397 7790

z dopiskiem „Bieg Powstańca – imię i nazwisko”.

Dane organizatora: Klub Biegowy Powstaniec, ul. Witanówek 41, 95-010 Dobra.

 1. Wpisowe za bieg można również opłacać w dniu imprezy w biurze zawodów.
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
 3. W ramach wpisowego, każdy uczestnik marszu i biegu otrzymuje:

a) numer startowy;

b) medal;

c) posiłek regeneracyjny;

d) elektroniczny pomiar czasu;

9. W przypadku dokonania przelewu na 3 dni przed imprezą lub później, zawodnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą potwierdzenia wpłaty, w razie konieczności przedstawienia go w biurze zawodów.

§ 8. Biegi dla dzieci

 1. Dystanse: 100 m – przedszkolak, 400 m – dzieci w wieku od 7 do 11 lat, 800 m – dzieci w wieku od 12 do 15 lat
 2. Wszystkie dzieci startujące w biegach dziecięcych otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek
 3. Start w biegach dziecięcych jest bezpłatny
 4. Zgłoszenia do biegów dziecięcych przyjmowane są w dniu imprezy

§ 9. Klasyfikacje

 1. Biegi przełajowe i marsz nordic walking

a) Klasyfikacja indywidualna: klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn

§ 10. Nagrody

 1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziano puchary. W biegach dla dzieci pierwszych trzech zawodników na mecie w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe puchary.
 2. Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny lub marsz otrzyma pamiątkowy medal. Każdy uczestnik biegów dla dzieci otrzyma pamiątkowy dyplom.
 3. Pamiątkowe medale zostaną wręczone w dniu imprezy 480 osobom, które jako pierwsze dobiegną do mety. Pozostałym osobom medale zostaną przesłane pocztą w terminie 3 tygodni na adres podany w dniu imprezy organizatorowi w biurze zawodów.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik
 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy
 3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 4. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
 6. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt
 7. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę podpisał – wzór oświadczenia dostępny TUTAJ
 8. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie biegu, w szczególności za oblodzenie i zaśnieżenie trasy.
 10. Wszystkich zawodników startujących w Biegu Powstańca obowiązuje niniejszy regulamin
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu
 12. Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł
 13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów